Privatlivspolitik og Cookies​

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvorledes Lund Byg & Anlæg ApS behandler og beskytter dine personoplysninger.

Lund Byg & Anlæg ApS behandler personoplysninger i følgende kategorier:

 • Kunder
 • Leverandører og samarbejdspartnere
 • Medarbejdere

For at give overblik, har vi en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Oplysningerne er en forudsætning for, at vi kan gennemføre kunde- og leverandøraftaler samt ansættelseskontrakter.

Formålet med behandlingen

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 • Stamdata for kunder
 • Stamdata for leverandører og samarbejdspartnere
 • Personaleadministration og rekruttering

Vi benytter kun personoplysningerne til de ovennævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålene.

Opbevaring og sletning

Lund Byg & Anlæg ApS har indført følgende retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

 • Personoplysninger opbevares i fysiske sagsmapper i aflåste skabe
 • Personoplysninger opbevares i it-systemer og på server
 • Personoplysninger på kunder opbevares så længe det er nødvendigt for at håndtere en evt. klage
 • Personoplysninger for leverandører slettes efter fem regnskabsår
 • Personoplysninger nuværende og tidligere medarbejdere slettes efter gældende lovgivning
 • Ansøgninger slettes efter seks måneder

Datasikkerhed

Vi har gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 • Kun medarbejdere, som har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller via it-systemer med rettighedsstyring
 • Pc’erne har installeret firewall og antivirusprogram, som løbende opdateres
 • Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering
 • Vores medarbejdere er instrueret i behandling og beskyttelse af personoplysninger

Modtagere af personoplysninger

​Vi udveksler kun dine personoplysninger med de modtagere, som er nødvendige for at kunne drive vores virksomhed:

 • Kunder, leverandører og samarbejdspartnere, som vi har godkendt
 • Banker, revisorer og advokater
 • Personoplysninger om medarbejdere videregives til offentlige myndigheder, SKAT, pensionsselskaber og sundhedsforsikring

Databehandlere

Vi har en databehandleraftale med de samarbejdspartnere, som behandler oplysninger på vores vegne.

Dine rettigheder

Vi skal gøre dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Lund Byg & Anlæg behandler:

 • Retten til indsigt
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning
 • Retten til indsigelse
 • Retten til dataportabilitet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Brug af Cookies

Vi bruger på vores hjemmeside cookies for at forøge brugervenligheden ved at huske dine indstillinger og indsamle viden om, hvordan du og andre brugere færdes på hjemmesiden.

Vi optimerer løbende vores hjemmeside på baggrund af dette, så du og andre brugere sikres en god oplevelse hos os. Der lagres automatisk cookies på din enhed, når du færdes på hjemmesiden, hvis du ved opstart af hjemmesiden har accepteret dette.

De tekniske cookies kræver derimod ikke samtykke. De sikrer alene funktionaliteten på hjemmesiden evt. opkobling til internettet. De tekniske cookies har altså ingen betydning for brugerens privatsfære, da de ikke registrerer, hvad brugeren søger efter på andre hjemmesider.

Spørgsmål og klage

Har du spørgsmål angående cookies og vores privatlivspolitik, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte:

Lund Byg & Anlæg ApS

Hedelundvej 36, Nim

8740 Brædstrup

Tlf.: 22 12 10 22

Mail: td@lundbyg.com eller ulla@lundbyg.com

CVR-nr. 36398809

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 300 København K., hvis du mener, at Lund Byg & Anlæg ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Databeskyttelsesordningen trådte i kraft den 25. maj 2018.

​​

HVEM ER VI?

​Lund Byg og Anlæg ApS

CVR: 36398809

KONTAKT OS

​Telefon: 22 12 10 12

E-mail: td@lundbyg.com